"Den der tørster, vil jeg give af kilden med

livets vand for intet" (Åb 21,6)

Fornyet fokus på mission

LM's generalforsamling ønsker pause i strukturdebatten.

Der har over de senere år været ført en del drøftelser om LM’s organisatoriske opbygning under indtryk af den folkekirkelige udvikling, de LM’ere som melder sig ud af folkekirken og det stigende antal frimenigheder. Senest er sagen blevet drøftet på Rådsmødet den 23. august 2013. Rådsmødet viste en betydelig enighed om at koncentrere kræfterne om LM’s hjertesager: Jesuscentreret og bibeltro forkyndelse, lovsang, mission og diakoni - nationalt og internationalt. Rådsmødet afslørede også en vis træthed over de meget lange og opslidende strukturdiskussioner, som har præget LM i en årrække. Der blev ikke udtalt noget markant ønske om store organisatoriske ændringer nu.

Landsstyrelsen har på to efterfølgende møder drøftet situationen og skønner, at der er brug for at holde en pause i denne drøftelse i de styrende organer.
Generalforsamlingen skønner på den baggrund, at der i den nuværende organisatoriske struktur i LM er god plads til de menighedsdannelser, der aktuelt er behov for. Derfor beslutter Generalforsamlingen – medmindre der sker uforudsete ting – ikke at arbejde videre mod alternative løsninger i de kommende fem år.

I denne femårs periode

• udfordrer Generalforsamlingen LM’ere til at fokusere kræfterne på evangeliets fremme i stedet for på strukturer. Det indebærer besindelse på den rosenianske arv og dens betydning for vores tro, liv og missionsarbejde nationalt og internationalt. Vi ønsker, at fokus på bibeltro forkyndelse af lov og evangelium, mission, diakoni og nådegavernes udfoldelse skal gennemsyre vores aktiviteter. Dette fokus sætter vi i erkendelse af, at det virkeligt afgørende i LM’s arbejde vil vi aldrig kunne skabe gennem rammer og strukturer. Vi er helt afhængige af Helligåndens indgreb gennem Ordet og sakramenterne,

• udfordrer Generalforsamlingen alle til enigt og utrætteligt at bede om åndelig fornyelse og vækkelse i vores egne forsamlinger, i kirken og i vores land,

• udfordrer Generalforsamlingen LM’ere på alle planer til at vise respekt for og kærlighed til hinanden – ikke mindst når vi organiserer os i forskellige menighedsordninger. Nogle vælger frimenighed, andre organiserer sig i kredse med større eller mindre fællesskab med folkekirkemenigheder, der har en sund forkyndelse og respekt for Guds ord. Så længe vi er enige om det bekendelsesmæssige grundlag og de åndelige kerneværdier, tror vi, at LM kan være et stærkt fællesskab med plads til stor mangfoldighed i menighedsformer,

• udfordrer Generalforsamlingen Landsstyrelsen til at øge støtten til menighedsudviklingen i LM. Denne støtte skal dels anvendes til at hjælpe kredse og frimenigheder til forøget lokal mission og oplæring og dels sammen med menighederne føre til, at LM opbygger og udvikler en bedre og klarere ramme for en fælles luthersk udfoldelse af forskellige typer af menigheder i LM,

• ønsker Generalforsamlingen, at afdelingsstyrelserne indgår en aftale om, at frimenighederne – eller afdelingerne selv – yder kirkelig betjening til de LM-medlemmer, der melder sig ud af folkekirken og ønsker betjening, også selv om de ikke kommer til gudstjenester i frimenigheden,

• ønsker Generalforsamlingen, at LM skal være i løbende dialog med bibeltro evangelisk-lutherske kristne fra andre organisationer, netværk og fællesskaber for at modvirke isolation og udbygge samarbejdet, hvor det kan ske på et åndeligt forsvarligt grundlag og tjene evangeliets udbredelse.

Således vedtaget på Generalforsamlingen i Hillerød den 26. oktober 2013

<< Maj 2018 >> 
 Ma  Ti  On  To  Fr  Lø  Sø 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031